Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông quan bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm, những người có kiến thức địa phương sâu rộng và am hiểu sâu sắc văn hóa địa phương cũng như các thủ tục hải quan địa phương. Chúng tôi bao phủ thủ tục hải quan tại các cảng chính của Việt Nam và duy trì việc tuân thủ đầy đủ các chính sách của địa phương để giảm hàng hóa chậm trễ với chi phí cạnh tranh.

Chúng tôi phục vụ bạn tất cả các loại dịch vụ như sau:

Khai báo hải quan bao gồm hàng thông thường, hàng kiểm tra văn hóa, kiểm tra chất lượng, kiểm tra địa chất, kiểm dịch thực vật – động vật – thực phẩm, đồ dùng cá nhân, hàng triển lãm, hàng khó hoặc hạn chế…

  • Tư vấn kê khai thuế
  • Tư vấn biểu mẫu nhập cảnh hải quan
  • Hỗ trợ Giấy phép Nhập khẩu
  • Hỗ trợ Chứng nhận Xuất xứ
  • Bảo hiểm, khử trùng….
  • Các thủ tục xuất nhập khẩu được ủy quyền
  • Vận tải nội địa địa phương và dịch vụ giao nhận từ các cảng chính